NL
Reglement

Abonnement voor volwassenen: gebruiksvoorwaarden
 • Het abonnement voor het gekozen dansprogramma heeft een een bepaalde geldigheidsduur, nadat deze is verlopen, wordt het abonnement als ongeldig beschouwd. Abonnementen kunnen niet verlengd worden en lessen worden niet overgedragen naar een ander abonnement.
 • Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen of gebruikt worden door andere personen.
 • Bij aanvang van de les geeft u uw abonnement aan de lesgever van uw groep. De lesgever duidt uw aanwezigheid op de achterkant aan en u haalt het abonnement na de les op.
 • In geval van ziekte of een lange periode in het buitenland, heeft u het recht om uw abonnement te bevriezen voor een periode van maximaal twee weken.
 • In geval van verlies van uw abonnement, heeft u het recht om dit gratis te vervangen. Neem hierover contact op met de administratie.
 • Het betalen of het aanduiden van de aanwezigheid op de abonnementen gebeurt voor de aanvang van de lessen.
 • Indien u gezondheidsproblemen heeft, raadpleeg vooraf een specialist zodanig u weet hoe ver u kan gaan tijdens onze activiteiten. Vergeet niet dat u de verantwoordelijk draagt voor uw eigen gezondheid! Voer geen oefeningen uit die niet geschikt zijn voor u.
Individuele lessen
 • Individuele lessen voor kinderen zijn mogelijk vanaf 4 jaar.
 • Het schema voor individuele lessen of huwelijksdansen wordt gemaakt in persoonlijke overleg met de deelnemer of deelnemers
 • De deelnemers kunnen zonder voorafbetaling telefonisch een afspraak maken voor de eerste individuele les of bruiloftsdansles.
 • U kunt een individuele les of bruiloftsdansles annuleren uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de les, anders is de les 100% betaald.
Lidgeld voor kindergroepen
 • Als u een les mist, kan het geld voor deze les niet worden terugbetaald. U kunt niet betalen voor een afzonderlijke les, we werken met vaste maandelijkse of jaarlijkse bijdragen. Wanneer u kiest voor maandelijkse betaling, houdt u er best rekening mee dat er tijdens de vakantieperiodes geen lessen zijn.
 • Indien u voor een jaar of een half jaar lidgeld hebt betaald en door omstandigheden bent u gedwongen om te stoppen de lessen, wordt u het geld terugbetaald.
 • Als de les wordt geannuleerd wegens ziekte van de lesgever of door overmacht, wordt het geld niet terugbetaald, maar wordt de les overgedragen naar een andere dag.
Reglement

Afspraken tijdens de lessen met minderjarigen

 • Om deel te nemen aan een sessie moet u vooraf registreren op de website of per telefoon. Het aantal plaatsen in in een groep is beperkt (8-12 personen).
 • Groepslessen zijn op voorhand ingeroosterd. Kom alsjeblieft 10 minuten op voorhand zodat de kinderen voldoende tijd hebben zich om te kleden en zich klaar te maken voor de dansles. We raden de kinderen aan om naar het toilet te gaan voor dat de les begint.
 • De organisatie heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan het opgegeven schema en de docent te vervangen.
 • Tijdens de lessen is het in de danslokalen verplicht dat de kledij gedragen wordt die door de choreografen uitgekozen werd. Voorkomen: het haar van de meisjes moet gedragen worden in een dotje, sieraden zijn niet toegelaten.
 • De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor persoonlijke bezittingen
 • Aan het begin van elk schooljaar vult u een vragenlijst omtrent uw persoonlijke gegevens in. Indien uw gegevens wijzigen, meldt u dit dan aan de administratie, anders kunt u geen emailnieuwsbrieven meer ontvangen
 • Ouders zijn verplicht om ons in te lichten over mogelijke aandoeningen van uw kind zoals allergieën, chronische ziekten, verwondingen, operaties, enz
 • Als u niet in staat bent aan een optreden of een evenement deel te nemen, moet u de lesgever of de administratie hiervan vooraf op de hoogte stellen.

Het is de organisatie toegestaan wijzigingen aan te brengen aan het reglement indien deze veranderingen vooraf reeds meegedeeld warden.

Een geval van overmacht

Inschrijvingsvoorwaarden en reglement van orde.

In geval van overmacht (bijvoorbeld : oorlog, aanval, storm, pandemie) worden onze cursussen geannuleerd. We kunnen één abonnement niet terugbetalen. In geval van overmacht zullen wij ons best doen om aanvullende cursussen aan te bieden. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

We kunnen u gratis deelname aanbieden aan alle andere lessen naast de lessen waarvoor u was ingeschreven. De cursus kan bij elke leraar zijn, maar moet overeenkomen met de leeftijd van de student

Het is ook mogelijk om tijdens de vakantie of om deel te nemen aan de gumnastiekcursus.

We zijn geïnteresseerd in comfortabele, intense en effectieve trainingen om je vertrouwen, positieve en dansvaardigheden op te leggen!

Groeten en beste wensen,

IMPULSE Center

© 2016-2020 Impuls vzw All rights reserved.
Developed by web-studio NaturalArt
To the top